ActAssist BV
Asselsestraat 318
7312DE - Apeldoorn

Waardering balansvoorziening jubileumuitkeringen

Eenvoudige standaardprocedure:
download applicatie om gegevens in te voeren
voer alle gegevens in
stuur de Excelsheet naar ActAssist
ontvang de volledige rapportage binnen 2 werkdagen

Kosten: € 280,- excl. BTW

Jubileumregeling

Jubileumregeling

Veel werkgevers hebben een jubileumregeling. Personeelsleden krijgen dan een uitkering bij het behalen van een dienstjubileum. Bijvoorbeeld een extra maandsalaris of een cadeau ter waarde van € 500,-.
Volgens de verslaggevingsregels voor het opstellen van de jaarrekening moet de onderneming hiervoor een voorziening op de balans opnemen.

Bepaling voorzieningen

Bepaling voorziening

Bij de bepaling van de voorziening is het van belang om toekomstige ontwikkelingen in te calculeren, zoals de verwachte ontwikkeling van het salaris en de vraag of de werknemer nog in dienst is als hij/zij in aanmerking komt voor een uitkering uit de jubileumregeling. Of dat er eerder sprake is van ontslag, arbeidsongeschiktheid of sterfte.

Omdat de uitkeringen in de toekomst plaatsvinden, is het belangrijk om rekening te houden met intrest. Hier is het voorschrift dat gehanteerde intrest gebaseerd moet zijn op het rendement voor hoogwaardige bedrijfsobligaties, waarvan de duration gelijk is aan de duration van de verplichtingen.

Op een correcte manier omgaan met deze rekenregels en het toepassen van diverse veronderstellingen maakt het vaststellen van een voorziening complexer dan het in eerste instantie misschien lijkt.

Waardering en rapportage

Waardering en rapportage

Om de balansvoorziening te bepalen, ontwikkelde ActAssist een procedure / tool.

Download het input sjabloon en stuur deze ingevuld terug naar het e-mailadres dat in het sjabloon is aangegeven. Binnen twee werkdagen ontvangt u de volledige rapportage.

Berekening en rapportage

Wat houdt berekening en rapportage in?

Aan de hand van het verloop van de verplichtingen stelt ActAssist conform de regelgeving de duration vast en de daarbij behorende marktrente per de balansdatum. De intrest wordt gebruikt voor het contant maken van de verwachte uitkeringen.

De rapportage bevat onder meer:

  • berekening van de voorziening op basis van de gekozen uitgangspunten / veronderstellingen
  • analyse verloop van de voorziening en analyse van het actuariële resultaat
  • vaststelling voorlopige jaarlast volgend boekjaar, inclusief de bepaling van de verwachte uitkeringen in het volgende boekjaar
  • analyse gevoeligheid van de gehanteerde veronderstellingen; wat is het effect op de voorziening als een veronderstelling wordt aangepast?
  • aanvullende berekening van de voorziening zonder rekening te houden met toekomstige salarisstijgingen; deze waarde wordt normaal gesproken door de fiscus geaccepteerd voor de fiscale rapportage
  • grafisch overzicht van het bestand gesplitst naar leeftijdscategorie
  • toelichting wat betreft de regeling en gehanteerde veronderstellingen
Download hier een voorbeeld-rapportage