ActAssist BV
Asselsestraat 318
7312DE - Apeldoorn

Rapporteren over pensioen volgens IFRS of US-GAAP

Balansvoorziening voor jubileumregeling

Reële waarde personeelsbeloning bij sociaal plan, merger & acquisition, indexatievoorziening, etc.

ActAssist verzorgt de actuariële waardering van personeelsbeloningen

Accounting standards

Accounting Standards

In Boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek, staat de wettelijke regeling voor het opstellen van de jaarrekening.

Die wettelijke regeling is uitgewerkt in de accounting standards. Hoe de financiën binnen een onderneming georganiseerd zijn, bepaalt welke regels er van toepassing zijn voor het opstellen van de jaarrekening:

  • Voor een Nederlandse onderneming, die niet aan de beurs genoteerd is, zijn dat de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ) die door de Raad voor de jaarverslaggeving uitgegeven zijn.
  • Is de onderneming aan de beurs genoteerd, dan zijn de International Financial Reporting Standards (IFRS) aan de orde. Deze standaards worden uitgegeven door de International Accounting Standards Board (IASB). Deze IFRS-regels gelden ook voor ondernemingen die onderdeel zijn van een internationaal concern. Het kan zijn dat de informatie alleen verstrekt moet worden voor de geconsolideerde cijfers van het internationale concern en dat lokaal de RJ-regelgeving van toepassing is.
  • Voor dochterondernemingen van US-ondernemingen zijn de US-General Accepted Accounting Principles (US-GAAP) van toepassing. Dit geldt ook voor ondernemingen die aan de beurs in de US genoteerd zijn. De Accounting Standards Codifications (ASC) zijn uitgegeven door de Financial Accounting Standards Board (FASB).

Waardering van personeelsbeloningen

Waardering van personeelsbeloningen

Alle standards beschrijven hoe personeelsbeloningen (employee benefits) in de jaarrekening verwerkt moeten worden. Dit is vaak relatief eenvoudig. De op te nemen last is hetzelfde als de verstrekte beloning, zoals het uitbetaalde salaris. Of het gaat om een eenvoudige reservering voor de vakantiedagen, die nog niet zijn opgenomen.

Maar voor een defined benefit pensioenregeling is toepassing van IFRS of US-GAAP ingewikkelder. Het is verplicht om de last in de Profit or Loss (P&L) en de balansvoorziening volgens een aparte rekenmethode vast te stellen. Daarnaast is deze rekenmethodiek voor jubileumregelingen van toepassing. Ook als het gaat om een waardering onder de RJ-regels.

De Projected Unit Credit Method is verplicht onder IFRS en de meest gebruikte methodiek onder US-GAAP. Bij deze actuariële waardering worden alle toekomstige uitkeringen vastgesteld door economische en demografische ontwikkelingen in te calculeren. Zo houdt de methodiek rekening met toekomstige salarisontwikkeling, inflatie, indexatie, ontslag, arbeidsongeschiktheid en sterfte en uiteraard intrest. Voor de bepaling van de lasten en balansvoorzieningen worden de toekomstige uitkeringen toegerekend naar rato van de voltooide diensttijd op het moment van waardering, dus op de balansdatum.

ActAssist kan deze berekeningen verzorgen en stelt een rapportage op met alle verplichte informatie, die in de jaarrekening opgenomen moet worden.

Overige diensten

Andere personeelsregelingen

Reële waardering van een balansvoorziening is ook aan de orde voor het vaststellen van een voorziening in het kader van een sociaal plan. Of voor het toetsen van de toereikendheid van een reservering voor toekomstige indexatie.

Waardering volgens deze accountingregels is natuurlijk ook van toepassing voor andere regelingen die voorzien in toekomstige uitkeringen of lasten voor de werkgever die betrekking hebben op al voltooide diensttijd. Denk bijvoorbeeld aan een salariscompensatie in verband met het vervallen van een andere arbeidsvoorwaarde waarvoor al rechten waren opgebouwd.

En verder is ActAssist ook beschikbaar en professioneel toegerust voor andere actuariële berekeningen wat betreft pensioen en andere personeelsbeloningen.